Вьетнамский разговорник

Перейти к: навигация, поиск

Привет -- Chào. Xin chào.

Доброе утро -- Сhào buổi sáng!

Добрый вечер -- Сhào buổi toi!

Добро пожаловать -- Сhào mừng bạn (đã đến đây)!

Как ваши дела? -- Bạn có khỏe không?/Khỏe chứ?


Liên Bằng Ngã - Российская федерация